{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

【產品專題】女士揀耳機,有種獨特品味!

好多男士都會話女士揀耳機,好像要求不多只要求顏色比較多。其實女士揀耳機一啲都唔簡單,無論有線耳機、藍牙耳機或大耳筒…都要合乎女士們心目中的各種要求! 

【女士揀顏色款式方面】

一般來講大部分女士都會以顏色及款式方面作為首選,當中嘅顏色當然離唔開粉紅色、紫色或tiffany blue色喇!好!揀到鍾意顏色就要考慮款式方面合唔合適自己!有啲女士係唔太鍾意入耳式或掛耳式耳機,呢啲女士可能比較鍾意簡簡單單聽到歌就得喇。


【 女士揀耳機功能方面 】

揀好合心水顏色同款式,之後就到功能。發覺好多女士都希望耳機可以講到電話同時可以調較到音量,方便講電話同whatsapp錄音。


【 女士揀耳機價錢方面 】

其實沒有一個特定價錢嚟界定女士揀耳機,有啲會揀$200-$500, 極大部份會揀$500-$1000左右嘅價錢, 什至$1000-$2000或以上嘅都有。可能女士始終覺得只係聽音樂,我相信如果女士係選購手袋,化妝品,或鞋類等方面應該會比較手鬆喇。當然每個人要求都唔一樣!


【 女士揀耳機牌子方面 】

講到牌子方面,女士點會唔揀係咪!?錯喇錯喇!女士係揀耳機方的確好少會追求牌子,對佢地嚟講最緊係靚同帶得舒服最重要!


【 女士對音質方面 】
個人研究發現,10位女士當中有9位都比較鍾意低音重嘅耳機!可能低音重是比較明顯聽得出分別,當然都有女士鍾意人聲較為特出同埋比較平均音質既耳機喇。


 個人總結 

講到最後女士揀耳機分分鐘鐘要求仲多過男士,只係男女對選擇嘅要求都唔一樣!顏色、款式、價錢、牌子、音質等各方面嘅要求,都同男士會有略大差別!所以沒有特定一隻最好聽耳機,只有一隻合適自己嘅耳機!講到最後,最緊要揀到一隻合適自己心水又帶得舒服嘅耳機!塔車、行街定等人,點少得音樂嘅陪伴呢!